ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

فراخوان مقالات

  • مقالات بايد دربرگيرنده يافته هاي نوين پيرامون زمينه‌هاي موضوعي کنگره بوده و قبلا منتشر نشده باشند.

  • مقالات بايد شامل عنوان مقاله، نام مؤلف يا مؤلفين، نام مؤسسه متبوع، نشاني کامل، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونيکي باشند.

  • مقالات مي‌بايست مطابق دستورالعمل‌هاي موجود در وب سايت کنگره تهيه و تنظيم شوند.

  • ارسال مقالات تنها از طريق وب سايت کنگره امکان پذير است. اگر کاربر جديد سايت هستيد، لازم است ابتدا در منوي ورود به سيستم (سمت چپ) به عنوان کاربر جديد ثبت نام کنيد.

  • زبان رسمي کنگره فارسي است ليکن مقالات به زبان انگليسي نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  • فقط مقالات ارائه شده توسط مؤلفين محترم در لوح فشرده کنگره منتشر خواهند شد.

    راهنماي تهيه مقاله براي کنگره اتوماسيون صنعت برق:
    [فارسي] [انگليسي]


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260144
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.