ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

حاميان کنگره و شرکت هاي حاضر در نمايشگاه

KREC

شرکت برق منطقه اي خراسان

تلفن 05116103000

kcedc

شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

تلفن 05118937290

meedc

 شرکت توزيع نيروي برق مشهد

تلفن 05117684084

MohamShargh

 گروه مهام شرق

تلفن 05118425001

ShahroodUniversity

 دانشگاه صنعتي شاهرود

تلفن 02733392204

PKS

 شرکت پيمان خطوط شرق

تلفن 05116091005

KianTransfo

 شرکت کيان ترانسفو

تلفن 05112400638

BST

 شرکت بهينه سازان طوس

تلفن 05115412239

Pardisan

 شرکت مهندسي پرديسان

تلفن 03113377700

RN

شرکت مهندسي رخ نيرو خراسان

تلفن 05118480790

Atie

شرکت تامين آتيه کارکنان صنعت برق خراسان

تلفن 05118679817

PEP

توان انرژي پرداز پارسيان شيراز پيشرو

تلفن 07116359343


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260129
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.