ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

کارگاه هاي آموزشي

همزمان با برگزاري کنگره اتوماسيون صنعت برق، کارگاه هاي آموزشي متعددي برگزار خواهد شد که برنامه نهايي آن بزودي اعلام خواهد شد.

دريافت برنامه اوليه کارگاه ها (نهايي نشده)


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260145
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.