ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

مسيرهاي دسترسي به محل برگزاري کنگره

از فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Airport

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 200 متر به سمت ايستگاه فرودگاه پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه فرودگاه سوار اتوبوس خط 77 شده و پس از گذشت 6 ايستگاه، در ايستگاه ميدان فدائيان اسلام (فلکه برق) از اتوبوس پياده شويد.
3-    در ايستگاه متروي بسيج سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 9 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
4-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.


•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص فرودگاه
در مقابل درب سالن فرودگاه و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص فرودگاه مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.


از ايستگاه راه‌آهن مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Railway

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 300 متر به سمت ايستگاه واقع در ميدان راه‌آهن پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه ميدان راه‌آهن سوار اتوبوس خط 29 شده و پس از گذشت 16 ايستگاه در ايستگاه ميدان فلسطين از اتوبوس پياده شويد.
3-    حدود 100 متر به سمت ايستگاه متروي فلسطين پياده‌روي کنيد.
4-     در ايستگاه متروي فلسطين سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 4 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
5-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.


•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص راه‌آهن
در مقابل درب سالن راه‌آهن و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص راه‌آهن مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.


از پايانه مسافربري مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Terminal

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 200 متر به سمت ايستگاه پايانه مسافربري پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه پايانه مسافربري سوار اتوبوس خط 5 شده و پس از گذشت 2 ايستگاه در ايستگاه ميدان فدائيان اسلام (فلکه برق) از اتوبوس پياده شويد.
3-    در ايستگاه متروي بسيج سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 9 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
4-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.

•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص پايانه مسافربري
در مقابل درب سالن پايانه مسافربري و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص پايانه مسافربري مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.

انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260125
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.