ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

مسيرهاي دسترسي به محل برگزاري کنگره

از فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Airport

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 200 متر به سمت ايستگاه فرودگاه پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه فرودگاه سوار اتوبوس خط 77 شده و پس از گذشت 6 ايستگاه، در ايستگاه ميدان فدائيان اسلام (فلکه برق) از اتوبوس پياده شويد.
3-    در ايستگاه متروي بسيج سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 9 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
4-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.


•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص فرودگاه
در مقابل درب سالن فرودگاه و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص فرودگاه مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.


از ايستگاه راه‌آهن مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Railway

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 300 متر به سمت ايستگاه واقع در ميدان راه‌آهن پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه ميدان راه‌آهن سوار اتوبوس خط 29 شده و پس از گذشت 16 ايستگاه در ايستگاه ميدان فلسطين از اتوبوس پياده شويد.
3-    حدود 100 متر به سمت ايستگاه متروي فلسطين پياده‌روي کنيد.
4-     در ايستگاه متروي فلسطين سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 4 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
5-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.


•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص راه‌آهن
در مقابل درب سالن راه‌آهن و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص راه‌آهن مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.


از پايانه مسافربري مشهد به محل برگزاري کنگره (دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسي مشهد)

Terminal

•    با استفاده از اتوبوس و مترو
1-    حدود 200 متر به سمت ايستگاه پايانه مسافربري پياده‌روي کنيد.
2-    در ايستگاه پايانه مسافربري سوار اتوبوس خط 5 شده و پس از گذشت 2 ايستگاه در ايستگاه ميدان فدائيان اسلام (فلکه برق) از اتوبوس پياده شويد.
3-    در ايستگاه متروي بسيج سوار مترو خط يک شده و پس از گذشت 9 ايستگاه در ايستگاه متروي کوثر (سه راه کوکاکولا) از مترو پياده شويد.
4-    با حدود 700 متر پياده‌روي، از مسير بلوار باهنر و از درب غربي دانشگاه فروسي مشهد، وارد پرديس دانشگاه شده و به سمت دانشکده‌ي مهندسي برويد.

•    با استفاده از تاکسي‌هاي مخصوص پايانه مسافربري
در مقابل درب سالن پايانه مسافربري و از دکه‌ي تاکسي‌هاي مخصوص پايانه مسافربري مي‌توانيد تاکسي بصورت دربست و به مقصد ميدان آزادي (ميدان پارک ملت)، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي کرايه کنيد.

انتخاب زبان
ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :213862
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.