اقامت

 •    کليه مديران عامل شرکت‌هاي برق منطقه‌اي، توزيع و توليد برق، ميهمانان ويژه شرکت برق منطقه‌اي خراسان، شرکت توزيع برق شهرستان مشهد و شرکت توزيع برق استان خراسان رضوي هستند. اين مديران براي هماهنگي مي‌توانند با شماره‌ي تلفن 6103844-0511 آقاي مهندس فريدوني تماس بگيرند.


•    مرکز آموزشي رفاهي شماره يک فرهنگيان مشهد (www.khanemoalemmashhad.com):
فاصله اين مرکز تا محل برگزاري کنگره تقريبا 15 دقيقه است. براي اين منظور مي‌توان از تاکسي و يا قطار شهري استفاده کرد.


•    هتل چهار ستاره ميثاق (www.hotelmisagh.com): هزينه اقامت شرکت‌کنندگان در اين کنگره با 20% تخفيف محاسبه خواهد شد. فاصله اين هتل تا محل برگزاري کنگره تقريبا 15 دقيقه است. براي اين منظور مي‌توان از تاکسي و يا قطار شهري استفاده کرد.


•    هتل پنج ستاره پارس مشهد (www.pars-hotels.com): هزينه اقامت شرکت‌کنندگان در اين کنگره با تخفيف محاسبه خواهد شد. فاصله اين هتل تا محل برگزاري کنگره تقريبا 10 دقيقه است. براي اين منظور مي‌توان از تاکسي و يا قطار شهري استفاده کرد.


 • هتل پنج ستاره پرديسان مشهد مقدس، وابسته به ستاد امور رفاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با بهره گيري از امکانات اقامتي شامل اتاقهاي يک نفره، دونفره و سوئيت واقع در:

مشهد بزرگراه شهيد کلانتري جنب پارک صدا و سيما

تلفن : 39- 8791820 0511 فاکس: 8791830 0511

www.pardisanhotel5star.com

آمادگي ارائه خدمات به کليه اعضاء محترم هيات علمي با اعمال تخفيفات ويژه با شرايط زير را دارد:

گيرندگان خدمات

اقامتي

تعداد اتاق ومدت

اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

50 درصد در همه فصول

1 اتاق يا 1 سوئيت در فصول گردشگري 3 شب و درغير فصول گردشگري 5 شب

اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي غيروابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

در فصول گردشگري 25 درصد و در غيرفصول گردشگري 40 درصد

در همه فصول 1 اتاق يا 1 سوئيت 3 شب

اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

فقط در غيرفصول گردشگري 30 درصد

1 اتاق يا 1 سوئيت 3 شب

کارکنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و کارکنان دانشگاهها و مراکز پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فقط در غيرفصول گردشگري 50 درصد

1 اتاق يا 1 سوئيت 3 شب


ضمناً اعضاء محترم هيات علمي و ساير افراد مذکور جهت اطمينان، قبل از عزيمت به هتل به نحو مقتضي نسبت به رزرو جا اقدام نمايند. همچنين ارائه کارت معتبر هيات علمي يا معرفي نامه از محل خدمت به هتل بمنظور استفاده از تخفيف نيزضروري است.