ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

ثبت نام در کنگره

نرخ ثبت‌نام در نخستين کنگره اتوماسيون صنعت برق
شماره حساب: 0425054937 (شماره شبا ir500180000000000425054937) بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسي (کد 4250) بنام کنفرانس نوآوريهاي کامپيوتر


ثبت‌نام به موقع

قبل از 15/11/91

ثبت‌نام ديرهنگام

بعد از 15/11/91

ثبت‌نام عادي

2,500,000 ريال

3,000,000 ريال

ثبت‌نام دانشجويي

1,000,000 ريال

1,500,000 ريال


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260150
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.