ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

کميته اجرايي

Pourreza


دکتر حميدرضا پوررضا
دبير کنگره

Monfared


دکتر محمد منفرد
هماهنگ‌کننده دبيران علمي شاخه‌ها
دبير کميته انفورماتيک

Yaghmaee


پروفسور محمدحسين يغمايي‌مقدم
دبير کميته ارتباطات بين‌الملل

`Hosseinzade


مهندس محمدرضا حسين‌زاده
دبير کميته کارگاه‌ها

Abrishami


دکتر سعيد ابريشمي
دبير کميته انتشارات

Moloudian


مهندس مهدي مولوديان
دبير کميته اجرايي و پشتيباني

Sedaghat


دکتر ياسر صداقت
دبير کميته دانشجويي

Salehan


مهندس صالحان
دبير کميته نمايشگاه


خانم شاهده روحاني
مسئول دبيرخانه


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260151
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.