ورود به بخش مسابقات
تا شروع کنگره
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

تاريخ هاي مهم

مهلت ارسال مقالات کامل: 15 آذر 1391

22 آذر 1391

29 آذر 1391 (تمديد)

اعلام نتايج پذيرش مقالات: 1 بهمن 1391

مهلت ارسال مقالات نهايي: 15 بهمن 1391


حاميانSCIIP

IAEEE
KIAEEE_1.jpg
jpg.11119
ISSSI
arm_angoman_computer
iicta_Logo
A0673672
_______________________________________jpg
meedc
KianTransfo
MohamShargh
PKS

   

کميته علمي

دبيران علمي شاخه ها:

حفاظت، کنترل و اتوماسيون نيروگاه ها، پست ها و شبکه ها


دکتر مصطفي رجبي مشهديشبکه هاي برق هوشمند و ريز شبکه ها


پروفسور محمد حسين يغمايي مقدمارتباطات در اتوماسيون صنعت برق


دکتر عابدين واحديان مظلومالکترونيک قدرت


دکتر محمد منفردامنيت


دکتر عباس قائمي بافقيکاربرد شناسايي الگو در اتوماسيون صنعت برق


دکتر هادي صدوقي يزديمديريت شبکه هاي ديتا


دکتر محسن کاهانيسيستم هاي نهفته در صنعت برق


دکتر حميد نوريطراحي و معماري نرم افزارهاي اتوماسيون


دکتر سعيد عربانرباتيک در صنعت برق


دکتر احد هراتيخودکارسازي و هوشمندسازي


پروفسور حبيب رجبي مشهديانرژي هاي نو


دکتر علي کريم پورايمنياعضاي کميته علمي:

پروفسور محمود نقيب زاده

دکتر سيد امين حسيني سنو
دکتر حميدرضا پوررضا
پروفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچي
دکتر هادي صدوقي يزدي
دکتر احد هراتي
دکتر عباس قائمي بافقي
دکتر محسن  کاهاني
دکتر حميد نوري
دکتر رضا منصفي
دکتر ياصر صداقت
دکتر عابدين واحديان
پروفسور محمدحسين  يغمايي مقدم
دکتر سعيد عربان
دکتر مصطفي رجبي مشهدي
دکتر حسن فرهنگي
دکتر مرتضي خادمي
دکتر ضميري
دکتر محمد منفرد
دکتر حسين ابوترابي
دکتر پژمان پورمحمديان
دکتر مهدي آبادي
دکتر نظام آبادي پور
دکتر ظهيري
دکتر پدرام
دکتر مجيد نيلي احمد آبادي
دکتر عليرضا اکبرزاده
پروفسور حبيب رجبي مشهدي
دکتر جواد ساده
دکتر مجيد علومي
مهندس جعفر عبادي
دکتر علي کريم پور
دکتر جواد حدادنيا
دکتر هاشم علي پور


انتخاب زبان
ورود به سيستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

ثبت نام در مسابقات


  تعداد بازدید کنندگان :260149
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.